Aspiekriterierna

av Carol Gray och Tony Attwood

 1. En kvalitativ fördel vid social interaktion, vilket visar sig på de flesta av följande sätt:
 2. Vänskapsrelationer karakteriseras av total lojalitet samt oklanderlig pålitlighet
 3. Frånvaro av sexism, ”ålders-ism”, fördomar mot främmande kulturer; förmåga att uppfatta människor ”så som de faktiskt är”
 4. Står för sina åsikter oberoende av socialt sammanhang eller av vad andra tycker
 5. Förmåga att hålla fast vid egna teorier eller perspektiv trots att fakta talar emot
 6. Söker åhörare eller vänner som förmår:

– vara entusiastiska för specialintressen och unika ämnen;

– ta detaljer i beaktande;

– ta sig tid med att diskutera ämnen som de flesta inte skulle orka intressera sig för

 1. Lyssnar utan att hela tiden kritisera eller ta saker för givet
 2. I första hand intresserad av det som verkligen tillför samtalet något; föredrar att undvika ”ritualistiskt småprat”, triviala kommentarer och ytliga samtal
 3. Söker uppriktiga, positiva och genuina vänner med ett förutsättningslöst sinne för humor
 4. Talar ”Aspergeriska” flytande, ett socialt språk som karaktäriseras av minst tre av följande uttryck:
 5. Inriktning på att söka sanningen
 6. Samtal utan dolda budskap
 7. Ett väl utvecklat ordförråd samt intresse för ord
 8. Fascination för språklig humor, som ordlekar
 9. Avancerat bruk av visuella metaforer
 10. Kognitiva färdigheter som karaktäriseras av åtminstone fyra av följande uttryck:
 11. Stark förkärlek för detaljer framför helhet
 12. Originellt, ofta personligt perspektiv vid problemlösning
 13. Sällsynt bra minne och/eller förmåga att minnas detaljer som andra oftast glömmer bort eller förbiser: exempelvis, namn, datum, scheman och rutiner
 14. Extrem idoghet när det gäller att samla och katalogisera information om ämnesområden som intresserar personen i fråga
 15. Står helt fast vid sina åsikter och tankar
 16. Som ett ”levande lexikon” när det gäller kunskaper inom ett eller flera områden
 17. Kunskap om rutiner samt en absolut önskan att upprätthålla regler, ordning och noggrannhet
 18. Tydlighet gällande egna värderingar/beslut, vilka ej påverkas av politiska eller ekonomiska faktorer
 19. Övriga möjliga drag:
 20. En mycket utvecklad känslighet för specifika sensoriska upplevelser och stimuli, exempelvis: hörsel, beröring, synintryck och/eller lukt
 21. Styrka i individuella idrottsgrenar och spel, särskilt de som kräver uthållighet och visuell precision, exempelvis rodd, simning, bowling och schack
 22. ”Socialt obesjungen hjälte” med tillitsfull optimism som utmärkande egenskap: faller ofta offer för andras sociala brister, men är ändå orubblig i sin tro att det går att finna en verklig vän
 23. Ökad sannolikhet, jämfört med den övriga befolkningen, att påbörja universitetsstudier
 24. Tar ofta hand om dem som faller utanför ramen för typisk utveckling

Översättare: Eric Zander, Muriel Dandoy

Publiceras med benäget tillstånd