De Förtrycktas Mässa

HERRE

Förbarmande, Herre. Du
vars hjärta är himmelriket,
du vars hand är kosmos,
visa oss barmhärtighet, vi
som är rövare och syndare,
vi som fuktar din mantel
med tårar.

Förbarmande, Kriste, o Ljus.
Du är den vind som blåser
dammet från vår förstelning,
du som sa: Idag ska du vara
med mig. Den dagen, såsom
idag, ska vara alla de dagar
vi lever.

Förbarmande, Herre Jesu
Kriste, du som nersteg och
kvarblev tre dagar i det
mörker som aldrig kan
vidröra dig.

ÄRA VARE

Ära vare dig, Gud, i
din höjd, på din jord
till dina barns behag,
ära vare bergen, ära
vare havet och rymden,
kom åter till oss, handla,
du härskarornas Gud.

Poeterna och narrarna,
de älskande av alla kön,
alla åldrar, alla färger,
knölvalarna och vågorna,
glaciärerna och lejonen,
alla sjunger för dig.

Av ditt vita ljus kan den
som frusits få liv. För att
låta oss, allt som lever,
allt levande, vara i det
ljuset, ditt ljus, skapade
du oss.

Ära vare dig, Gud, i
varje cell, i stenen, i
det vårdade trädet, i
den älskades kropp,
i guldet, du som
är ljus av ljus.

JAG TROR

Jag tror på en enda
Gud, du är den Guden,
du och din enfödde Son
och den Helige Ande,
oskapade och oskapad,
ljuset i ljuset av det
vita ljuset.

På en människa tror
jag, Kristi Moder, som
fick föda sin Son, din
Son, Gud, för att se
Honom dö, för att
styngas av sju sorgers
svärd, för att själv upptas
till återförenandet.

Jag tror på Johannes
Döparens dop dit vi
går med ögonen öppna.
I det omsluter du oss,
räknar in oss, ger oss
evigt beskydd.

I de tolv apostlarnas
efterföljd förenades vi
alla till en enda världsvid,
helig kyrka, människans
och djurens församling,
på väg bort från de fyra
väderstrecken, från rasism
och sexism, från klassförtryck
och queerfientlighet, från slaveri
och barnmisshandel.

Detta gjorde vi för att du
är kärlek, Herre, det skedde
i den bästa av världar och
efter detta strävar vi. Du
skyddar den som faller,
den som fälls, även när vi
vänder blicken bort.

Jag tror på allas eviga
liv i din närhet, tror
att jag en dag får se dig
öga mot öga, Gud, med
min hand röra vid din
klädnad. Där är de alla,
alla som en gång funnits,
martyr och bödel, offer
och förövare, korsriddare
och saracen. Där är de
alla, i den himmel
som är ditt hjärta, Gud.

HELIG

Helig är du, brytande
våg, skönhetens Gud,
stormarnas Herre.

Helig är din styrka,
du som ska upprätta
oss, slagna av förtryck.

Helig är din sorg
över människor som
hungrar utan att få.

Full är jorden och den
överflödar, det som är
allas når inte alla.

Helige starke, helig och
allhelig är du och ljuvliga
är dina ängar fyllda av liv.

Helig är din blick av kärlek,
som du oskapad, som du
närvarande och ovikande.

Helig är den läkande sömn
du ger under vilken du ostört
kan arbeta och förändra.

Helig är du och alltid helig,
vägöppnare, oövervinnlige Gud,
ständigt varande, förblivande.

GUDS LAMM

O Guds heliga Lamm,
förbarma Dig över mig,
syndare. Låt den ånger
jag känner göra mig till
stark över svagheten, låt
högmodet brinna ner i
det obebodda mörkret.

Jag vill stå och se på
stjärnan, vända mitt
ansikte mot den, röra
vid min panna och på
den känna hur ljuset
säger vad jag ska veta.

I detta ljus måste jag
läsa mitt liv, låta det
ge mig stora smärtor.
Det ska vägleda mig
genom en kyrkogård
där mina dagar döljs.

Lys på min väg, stjärna,
som du lyser över
grottan i Betlehem,
lys hela natten, jag
får inte stanna, jag
har långt kvar.

Jesu Kriste, Guds eget
fläckfria, perfekta Lamm,
vi är så rädda för tanken
på att du kom till oss
för att blöda.

Hör oss, rena Lamm, se
på oss med förbarmande.

Det kommer en dag
när den sista tåren
har fallit. Det kommer
en nattlös dag, en dag
när sorgen för oss blir
obehövlig, kvarlämnad
på den plats vi sedan
aldrig ska återse.

Hör oss, rena Lamm, se
på oss med förbarmande.

Vi lever inte som om
den dagen kommer i
morgon. Vi låter oss
inte handlingsförlamas
av väntan. Ha därför
förbarmande, o Guds
transcendenta,
immanenta Lamm,
ge oss din närhet,
och ljus.

Amin.

Mässan är slut, gå i Gud.

ICXC NIKA
IN HOC SIGNO VINCES
JESUS SEGRAR